Avverkning vid Harpsjön
2017-03-28 08:23

Under perioden 29/3 – 12/4 2017 sker avverkning med skogsmaskiner norr och väster om Harpsjön. Delar av 3,2 km elljusspåret kan tillfälligt stängas av med avspärrningar. Av säkerhetsskäl måste avspärrningar och varningsskyltar respekteras, säkerhetsavstånd till maskinerna är 70 m.

 

Skogsmaskinerna kommer att behöva korsa elljusspåret, vilket medför skador på skidspåret. Iakttag därför försiktighet vid skidåkning även de tider när spåret inte är avspärrat.

 

Avverkningen kommer att genomföras med målsättningen att störningarna vid elljusspåret ska bli så små som möjligt.

 

Kontaktperson:

Norra Skogsägarna Bengt Aggeryd 072-147 26 10

eller Leif Wallerström 070-392 42 84