Förskolepaviljonger på Brovallen
2017-04-28 15:11

Med anledning av ombyggnaden av Karusellens förskola har vi träffat en överenskommelse med Umeå kommun om hyra av grusplanen på Brovallen för uppställning av tillfälliga förskolepaviljonger under ca 1,5 år .


Byggnadsarbetet har nu påbörjats på Brovallen vilket innebär att under dagtid kommer tillgängligheten att vara begränsad då den betraktas som byggarbetsplats. Tillgängligheten till gräsplanen på kvällstid skall dock inte vara något problem.


Byggnationerna kommer sannolikt att pågå fram till mitten av Juni.